Kortlægningsresultater

Igangværende og afsluttende kortlægninger i den enkelte kommune kan findes i rullemenuen eller på kortet nedenfor. I en periode på op til 2 år kan der forekomme forskel mellem afgrænsninger fra nyeste afsluttende kortlægninger og udpegning af OSD, indvindingsoplande, BNBO, NFI, SFI og IO i gældende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, idet udpegning af områdeafgræsninger kun sker 1 gang årligt. De til enhver tid gældende udpegninger er tilgængelige på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS.