Herning Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Herning Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for projekterne Holstebro, Herning-Ikast og Kibæk, Troldhede og Fjelstervang, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

Holstebro:

 • Boringsregistrering og synkronpejlerunde
 • Geofysisk kortlægning
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opstilling af hydrologisk model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Herning-Ikast: 

 • Udførelse af MRS sonderinger
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Kibæk, Troldhede og Fjelstervang:

 • Geofysisk kortlægning ved Kibæk og Troldhede
 • Opdatering af den hydrostratigrafiske model ved Kibæk
 • Opdatering af den hydrologiske model
 • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
 • Vandprøvetagning
 • Grundvandskemisk kortlægning
 • Kortlægning af redoxgrænsen
 • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder