E-fakturering

Alle faktura til Miljøstyrelsen skal sendes elektronisk og være påført et EAN-nummer.

For at kunne sende en faktura elektronisk, skal den påføres et såkaldt EAN-lokationsnummer. EAN-lokationsnummeret er et entydigt nummer, der fungerer som elektronisk adresse på modtageren. Nummeret skal stå på fakturaen, hvad enten den afsendes på papir til et Læs-ind bureau eller i elektronisk form via VANS.

Udover EAN-nummeret skal e-fakturaen indeholde angivelse af Miljøstyrelsens referenceperson og/eller ordrenummer. Dertil kommer de normale krav til fakturaer, som fremgår af momsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens EAN-numre står i listen nederst på siden. Ring til din kontaktperson i Miljøstyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvilket et nummer du skal benytte.

Bemærk at e-fakturaer ikke skal mailes til Miljøstyrelsens almindelige mail-postkasse.

Eventulle serviceoplysninger og bilag skal fremsendes særskilt.

Hvis du ikke selv kan indlæse og fremsende elektroniske fakturaer, kan du benytte et indlæsningsbureau, som koder udvalgte oplysninger fra regninger på papir til at gå ind i de elektroniske offentlige økonomisystemer.

For visse virksomheder er denne service gratis. Læs mere på oes.dk og virk.dk. Her kan du også kan få svar på en række tekniske spørgsmål.

Miljøstyrelsens EAN-numre

EAN- Lokationsnummer

Institution

5798000860810

MST omkostningsbaseret

Tolderlundsvej

5798000863019

Miljøstyrelsen Tilskud

Eksempler på områder: Miljøstøtte til Arktis, bekæmpelsesmidler, miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP), miljøzoner, partikeludslip, generationsforurening, teknologipuljen, indsamlingsordninger vedr. dæk, batterier og biler, oprydning af danske strande.

5798009883179

Miljøstyrelsen Tilskud

Eksempler på områder: Stenrev, nationale udgifter, forskningsbaseret myndighedsbetjening, opgaver vedrørende skov og landskab, arts- og vildtforvaltning og faldvildtundersøgelser. 

5798000872080

Nordjylland

5798000872820

Fyn

5798000872967

Laboratoriet

5798009883148

Østjylland

5798009883162

Midtjylland

5798009883131

Sydjylland

5798000872950

Sjælland (Nykøbing F.)

5798009814296

Virksomheder Slagelse

5798009814319

Virksomheder Aarhus