Nyborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Nyborg Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Fyn og Tåsinge, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opstilling af en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn og Tåsinge
  • Opstilling af en samlet hydrologisk model for Fyn og Tåsinge
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for almene vandforsyninger på Fyn og Tåsinge
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande for Fyn og Tåsinge

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder