Varde Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Varde Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for Lerpøtvej Vandværk. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Genberegning af indvindingsopland til Lerpøtvej Vandværk
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder