Faaborg - Midtfyn Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Fyn og Tåsinge, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opstilling af en samlet hydrostratigrafisk model for Fyn og Tåsinge
  • Opstilling af en samlet hydrologisk model for Fyn og Tåsinge
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for almene vandforsyninger på Fyn og Tåsinge
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande for Fyn og Tåsinge

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder