Hjørring Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Hjørring Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Bagterp og Lønstrup er følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder