Fredericia Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

 Vejle, Kolding, Fredericia Kommuner har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Trekantsområdet blev følgende delopgaver udført:

  • Boringlokalisering og pejling
  • Vandprøvetagning
  • Opstilling af ny hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af ny hydrologisk model
  • Beregning af 31 indvindingsoplande og 98 BNBO for indmeldte oplande
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande og OSD

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder