Brønderslev Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Brønderslev Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Brønderslev kortlægningen udføres følgende delopgaver: 

  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder