Holbæk Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Holbæk Kommune har siden 2017 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen i Holbæk blev følgende delopgaver udført:

  • Indsamling af SkyTEM og/eller MEP
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model på nær på Orø, som er godt dækket af geofysiske data
  • Validering af den hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • En ny vurdering af vandtyper, nitrat og sulfat samt udtagning af af supplerende vandanalyser i Tølløse og Holbæk Vest kortlægningsområder
  • Kortlægning af pesticider på Orø
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande i OSD i Holbæk Øst, Holbæk Vest og Tølløse kortlægningsområder   

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder