Gribskov Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Gribskov og Halsnæs Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Gribskov-Halsnæs, hvor det anbefales, at følgende delopgaver udføres:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO 

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder