Roskilde Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Allerød, Egedal, Frederikssund og Roskilde Kommuner har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande for 44 almene vandforsyninger og 98 BNBO
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for OSD og indvindingsoplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder