Svendborg Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Svendborg Kommune har siden seneste kortlægninger indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger på Ærø. Der er udarbejdet en opstartsrapport for Ærø, hvor det anbefales at følgende delopgaver udgøres:

  • Indsamling af tTEM
  • Opstilling af en ny hydrostratigrafisk model
  • Opstilling af en ny hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO 
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Afgrænsning af sårbarhed, NFI og IO 

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder