Fanø Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Fanø Kommune har før 2015 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Í forbindelse med projektet Gredstedbro, Bramming m.fl. og Fanø blev følgende delopgaver udført:

  • Indsamling af geofysik i form af MEP og TEM sonderinger 
  • Opstilling af en geologisk model 
  • Opstilling af en hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplandet til Fanø Vand a/s
  • Grundvandskemisk kortlægning
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder