Hvidovre Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Hvidovre Kommune har siden seneste kortlægning indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. Der er udarbejdet en rapport for Herlev-Glostrup og Tårnby-Dragør, der har ført til, at følgende delopgaver udføres:

  • Opdatering af nye indvindingsforhold i den hydrologiske model
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD
  • Revidering af NFI og IO
  • Beregning af nye BNBO i Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Vallensbæk kommuner

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder