Grundvandskortlægning

Miljøstyrelsen kortlægger grundvandet. Kortlægningen bliver brugt til udpege drikkevandsinteresser.