Indmeld kortlægningsbehov

Et kortlægningsbehov opstår, når indvindingsforholdene til en almen vandforsyning ændres væsentligt samt ved behov for justering af kortlægning som følge af andre forhold, der har betydning for områdeafgrænsninger. 

Kommuner skal jf. Vandforsyningsloven § 11 stk. 3 indmelde et kortlægningsbehov ved direkte kontakt på mail til njl@mst.dk. Indmeldinger sendt på mail skal indholde begrundelse for kortlægningsbehov med specificering af faktuelle oplysninger bl.a. anlægsnavn, anlægsid og boringer.

I forbindelse med kortlægningsprojekter laver Miljøstyrelsen løbende udtræk af indvindingsforhold fra Jupiter. Er der sket ændringer i indvindingsstrukturen for almene vandforsyninger indenfor et kortlægningsområde, registreres dette som kortlægningsbehov i dialog med de relevante kommuner. 

På nedenstående kort fremgår status for kortlægningsbehov. Kortlægningsbehov behandles og prioriteres som beskrevet under Sådan kortlægger vi grundvandet i fanen Screening.