FOHM- Fælles offentlig hydrologisk model

Samling af geologiske/hydrostratigrafiske modeller

Miljøstyrelsen har samlet de eksisterende hydrostratigrafiske modeller i Jylland, Fyn og Sjælland. Fokus har været at koble modellerne sammen bedst muligt, så eksisterende data bevares.

Det fælles modelgrundlag anvendes i forbindelse med grundvandskortlægningen og er desuden det hydrogeologiske input i GEUS’ DK-Model og danner herved bl. a. grundlag for Miljøstyrelsens Vandplanlægning.

GEUS har som nationalt geologisk datacenter udviklet et webkort, hvor officielle versioner af tolkningspunkter og flader udstilles og kan downloades.

De officielle versioner af modellerne findes på GEUS’ hjemmeside.

For at sikre at ny viden nemt kan indarbejdes og anvendes i fremtiden, har Miljøstyrelsen i samarbejde med I-GIS udviklet et tolkningsmiljø, hvor det er muligt for brugere at forbedre de eksisterende data, så den fælles model løbende bliver udviklet.

Det er muligt at få adgang til tolkningsmiljøet ved henvendelse til:

Miljøstyrelsen Grundvandskortlægning
Tlf.: +45 72 54 40 00
Mail: njl@mst.dk