Aabenraa Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Sønderborg og Aabenraa Kommune har siden 2012 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen af Felsted-Sundeved blev følgende delopgaver udført:

  • Opdatering af den hydrologiske model

  • Beregning af 17 indvindingsoplande 

  • Grundvandskemisk kortlægning af vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider

  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

Nedenfor findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder