Slagelse Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Kalundborg, Slagelse og Sorø Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med kortlægningen blev følgende delopgaver udført:

  • Indsamling af MEP
  • Opdatering af den hydrostratigrafiske model
  • Opstilling af hydrologisk model
  • Beregning af indvindingsoplande og BNBO for indmeldte oplande
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder