Norddjurs Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Norddjurs Kommune har indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med projektet Djurs Vest blev følgende delopgaver udført: 

  • Etabelering af 5 undersøgelsesboringer
  • Opstillling af en geologisk og  hydrostratigrafiske model
  • Opstillling af en hydrologiske model
  • Beregning af indvindingsoplande
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder