Næstved Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Næstved Kommune har siden 2016 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I den forbindelse blev følgende udført:

  • Vurdering af eksisterende grundvandsmodeller samt hvilke modeller oplandene til de indmeldte vandværker kan beregnes med
  • Genberegning af oplandene

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder