Ishøj Kommune

Grundvandskortlægningsresultater

Ishøj Kommune har siden 2014 indmeldt ændrede indvindingsforhold for flere vandforsyninger. I forbindelse med Herlev-Glostrup 2014 blev følgende delopgaver udført:

  • Opstilling af en geologisk model
  • Opstilling af en hydrologisk model 
  • Beregning af indvindingsoplande
  • Grundvandskemisk kortlægning 
  • Sårbarhedsvurdering og revidering af NFI og IO inden for indmeldte oplande

I fanerne neden for findes undersøgelser og kortlægningsresultater for igangværende og tidligere kortlægningsområder i kommunen. Listen opdateres løbende for igangværende kortlægninger.

Rapporter for kortlægningsområder