Liste over alle BREF dokumenter

Der findes i dag en række BREF-dokumenter. BREF-dokumenterne revideres løbende for at tage hensyn til udviklingen i BAT. En revision varer typisk 3 år. Det betyder, at der hele tiden er revisioner i gang inden for flere brancher.

BAT-konklusioner og BAT reference dokumenter under revision

De nedenstående BAT-konklusioner og BAT reference dokumenter er under revision. Kontakt miljøstyrelsen ved interesse for deltagelse i et partnerskab for et BREF-dokument under revision.

BAT-konklusioner og BAT reference dokumenter (BREF'er) udarbejdet under IE direktivet (fra 2011)

For alle nedenstående brancher er der offentliggjort bindende BAT-konklusioner, samt udgivet det samlede BAT reference dokument. Du kan læse mere under de enkelte brancher.

BAT-reference dokumenter (BREF'er) udarbejdet under IPPC direktivet (2001 - 2009)

Tværgående BAT-referencedokumenter (BREF'er)

Vejledende referencerapporter