Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler samt træbeskyttelse med kemikalier

Ved revisionen af BREF for Overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) blev det besluttet at lægge den sammen med BREF for træbeskyttelse med kemikalier (WPC).

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort2020

BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne for virksomheder, der foretager overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) og imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier (WPC) blev offentliggjort 9. december 2020.

De berørte virksomheder skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest 9. december 2024.

Se BAT-konklusionerne her.

BAT-tjeklister

BAT-konklusionerne består af BAT-konklusioner, der gælder for både forbrænding og slaggebehandling, og af BAT-konklusioner, der alene gælder for henholdsvis forbrænding og slaggebehandling. Miljøstyrelsen har derfor lavet 2 BAT-tjeklister:

BAT-tjeklister for virksomheder der foretager overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) og imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier (WPC)

I "Orienteringsbrev vedr. revurdering af miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser efter offentliggørelse af BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg” kan man læse mere om tjeklistens rolle i miljøgodkendelsesarbejdet.

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk.