BAT/BREF

Virksomheder, der forurener, skal begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker (BAT). EU-Kommissionen fastsætter hvad der betragtes som BAT for de store virksomheder.

Nyheder om BREF