Jern- og stålindustrien

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort2012

BAT-konklusionerne blev offentliggjort 8. marts 2012, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt inden 8. marts 2016.

BAT konklusion

Gennemførelsesretsakt der fastsætter BAT konklusioner for Jern og Stål industrien (2011)

BREF dokument

Se det færdige BREF dokument (2012) 

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører følgende aktiviteter, som er anført i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU):

— aktivitet 1.3: produktion af koks

— aktivitet 2.1: ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm

— aktivitet 2.2: produktion af råjern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/time.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.