Tekstilindustrien

På denne side kan I læse en kort introduktion til BREF-dokumentet for tekstilindustrien.

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort2022

BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne for virksomheder indenfor tekstilindustrien (TXT) blev offentliggjort 9. december 2022.

De berørte virksomheder skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest 9. december 2026.

Se BAT-konklusionerne her.

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument).