Forarbejdning af jernmetaller

Revisionen af BREF’en for jernindustrien som forarbejder jern og metal (FMP-BREF’en) er offentliggjort.

StatusÅrstal
BAT-konklusioner er offentliggjort2022

BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne for virksomheder, der foretager forarbejdning af jern og metal, herunder forzinkning, blanktrækning og varmvalsning blev offentliggjort den 11. oktober 2022. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest den 11. oktober 2026.

Se BAT-konklusionerne her.

BAT-Tjeklister

Miljøstyrelsen har udfærdiget BAT-tjeklister, som på en oversigtlig måde viser de enkelte BAT-konklusioner, en beskrivelse af anvendte teknikker og hvilke krav der gælder for at opfylde de enkelte vilkår.

Se BAT-Tjeklisten her.

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk i sin helhed (BREF-Dokumentet).