Spildgasser i den kemiske sektor (WGC)

BAT-konklusioner for spildgasser i den kemiske sektor (WGC’en) er vedtaget og offentliggjort.

StatusÅrstal 
BAT-konklusioner er offentliggjort 2022

BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne for ”Fælles systemer til håndtering og behandling af spildgasser i den kemisk sektor” (WGC) blev offentliggjort i EU-Tidende den 12. december 2022.
De berørte virksomheder skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest den 12. december 2026.

Se BAT-konklusionerne

BAT-Tjeklister

Miljøstyrelsen har udfærdiget BAT-tjeklister, som på en oversigtlig måde viser de enkelte BAT-konklusioner, en beskrivelse af anvendte teknikker og hvilke krav der gælder for at opfylde de enkelte vilkår.

Se BAT-Tjeklisten for WGC

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk i sin helhed