Raffinaderier

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort 2014

BAT-konklusionerne for raffinaderier blev offentliggjort 28. oktober 2014, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 28. oktober 2018.

BAT-konklusioner

Gennemførelsesretsakten, der gennemfører BAT-konklusionerne for raffinaderier kan ses her.

BAT tjeklister

BAT tjekliste for raffinaderier (2015)

BREF-dokument

Se BREF-dokumentet her
Vil du vide mere, kan du læse Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2007 "BAT for olie- og gasraffinaderier

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne dækker visse industrielle aktiviteter, jf. afsnit 1.2 i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU): 1.2: Raffinering af mineralolie og gas

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.