Pulp- og papirindustrien

StatusSidste revision
BAT konklusioner offentliggjort 2014

BAT-konklusionerne for pulp- og papirindustrien blev offentliggjort 26. september 2014, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 26. september 2018.

BAT konklusioner

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for Papir og Pulp industrien kan ses her.

BAT tjekliste

BAT tjekliste om papirindustri (2014)

BREF-dokument

Se det færdige, reviderede BREF-dokument her.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører de aktiviteter, som er anført i punkt 6.1, litra a), og punkt 6.1, litra b), i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), dvs. integreret og ikke-integreret fremstilling i industrianlæg af: a) pulp af træ eller andre fibermaterialer b) papir eller pap, hvor produktionskapaciteten er større end 20 ton/dag.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.