Glasindustrien

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort 2012

BAT-konklusionerne blev offentliggjort 8. marts 2012, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt inden 8. marts 2016.

BAT konklusion

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT konklusioner for fremstilling af glas (2012)

BAT tjekliste

BAT Tjekliste mineraluld (2012) for mineraluldsindustrien

BAT Tjekliste glasuld (2012)

BAT Tjekliste husholdningsglas (2013)

BREF dokument

Det færdige, reviderede BREF dokument (2012) samt  Art. 13 Forums udtalelser  kan ses på kommissionens hjemmeside.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører de industrielle aktiviteter, der fremgår af bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), nemlig:

— 3.3. Fremstilling af glas inklusive glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 ton/dag.

— 3.4. Smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineralfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 ton/dag.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.