Non-ferro metalindustrien

StatusSidste revision

BAT-konklusioner offentliggjort

2016

BAT-konklusionerne for non-ferro metalindustrierne af d. 13. juni 2016 blev offentliggjort 30. juni 2016, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 30. juni 2020.

BAT konklusioner

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for Non-ferro metalindustrierne kan ses her.

BAT tjekliste

BAT Tjekliste non-ferro metalindustrien (2016)

BREF-dokument

Det reviderede BREF dokument kan findes på kommissionens hjemmeside Art. 13 Forums udtalelser kan ligeledes ses på kommissionens hjemmeside.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører visse aktiviteter, der er omfattet af punkt 2.1, 2.5 og 6.8 i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I direktiv 2010/75/EU):

— 2.1: Ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm.

— 2.5: Forarbejdning af non-ferro-metaller:

a) udvinding af non-ferro-råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råmaterialer ved hjælp af metallurgiske, kemiske eller elektrolytiske processer

b) smeltning af non-ferro-metaller inkl. legering, herunder genindvindingsprodukter, og drift af non-ferro-støberier med en smeltekapacitet på mere end 4 ton om dagen for bly og cadmium eller 20 ton om dagen for alle andre metaller.

— 6.8: Fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.