Slagterier og animalske biprodukter

StatusSidste revision
BAT-konklusioner er offentliggjort2023

BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne for slagterier og animalske biprodukter blev offentliggjort den 18. december 2023. De berørte virksomheder skal derfor have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter. Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest den 18. december 2027.

BAT-konklusionerne består af en række generelle BAT-konklusioner (BAT 1 – 20), der gælder for alle omfattede virksomheder, uanset underbranche. Herudover er der særlige BAT-konklusioner for slagterier (BAT 21 – 23) og for anlæg, der forarbejder animalske biprodukter (BAT 24 – 25).

Se BAT-konklusionen her.

Berigtigelse af d. 12. januar 2024: Der er i gennemførselsafgørelsen identificeret to fejl. Kommissionen har offentliggjort en berigtigelse til gennemførselsaftalen, der kan findes her. En rettet udgave af gennemførselsaftalen forventes inden for de nærmeste uger.

BAT-Tjeklister

Miljøstyrelsen har udfærdiget BAT-tjeklister, som på en oversigtlig måde viser de enkelte BAT-konklusioner, en beskrivelse af anvendte teknikker og hvilke krav der gælder for at opfylde de enkelte vilkår.

Se BAT-tjeklisten her.

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk