Garverier

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort 2013

BAT-konklusionerne for Garveri branchen blev offentliggjort 16.februar 2013, og de berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår om senest fire år. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer skal være gennemført så de nye vilkår overholdes inden 16. februar 2017.

BAT konklusion 

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT konklusioner for garverier (2013).

BAT tjekliste

BAT tjekliste for garverier (2013)

BREF dokument

Det færdige, reviderede BREF dokument (2013) kan ses på kommissionens hjemmeside , og Art. 13 Forums udtalelser kan ligeledes ses på kommissionens hjemmeside.

BREF-dokumentet gælder for virksomheder omfattet af listepunkt 6.3 (tidligere listepunkt F 104) på listen over godkendelsespligtig virksomhed.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører følgende aktiviteter, som er anført i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU):

— 6.3 Garvning af huder og skind, hvor behandlingskapaciteten for færdige produkter er større end 12 tons/dag

— 6.11 Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF ( 1 ), og som udledes af et anlæg , der udfører aktiviteter, der er omhandlet i punkt 6.3 ovenfor.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.