Træbaserede plader

BAT-konklusionerne blev offentliggjort 24. november 2015, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt inden 24. november 2019.

StatusSidste revision
BAT konklusioner offentliggjort2015

BAT konklusion

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT konklusioner for fremstilling af træbaserede plader (spånplader og lign.) ses her.

BAT tjekliste

BAT Tjekliste træbaserede plader (2016)

BREF dokument

Det færdige BREF dokument kan ses på kommissionens hjemmeside. Art. 13 Forums udtalelser kan ligeledes ses på kommissionens hjemmeside.

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne dækker visse industrielle aktiviteter, jf. afsnit 6.1, litra c, i bilag I 1 til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU): — fremstilling i industrianlæg af en eller flere af følgende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produktionskapaciteten er større end 600 m3/dag.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.