Database for bekæmpelsesmidler

I Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase finder du oplysninger om bekæmpelsesmidler – både sprøjtemidler og hverdagsgifte (pesticider og biocidholdige produkter). Databasen omfatter de midler (produkter), der i dag er godkendt til markedsføring i Danmark og også midler, der tidligere har været godkendt i Danmark. Du må i Danmark kun anvende de midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Midler, der i dag er godkendt, har status ”produkt godkendt”. Midler, der ikke længere er godkendt, har status ”produkt afmeldt”, ”produkt afslået” eller ”produkt udløbet”. Vær opmærksom på, at midler med alle fire typer af status kommer frem på listen, hvis du søger uden specifikt at vælge en enkelt af dem i søgelisten.

Etiket og brugsanvisning

For de forskellige godkendte midler kan du se den gældende etiket, såfremt en etiket er godkendt af Miljøstyrelsen. Du åbner etiketten for de godkendte midler ved at trykke på ikonet ud for ”Etiket & brugsanvisning”. Dette punkt fremgår umiddelbart efter punktet ”produktstatus”, hvis der forefindes en etiket i databasen.