Chlor-alkali industrien

StatusSidste revision
BAT-konklusioner vedtaget.2013

BAT-konklusioner

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for Chlor-alkali industrien ses her.

BREF-dokument

Hele BREF-dokumentet for Chlor-alkali industrien kan ses her.

Anvendelsesområde

Der var d. 12/7-2016 ingen danske anlæg omfattet af disse BAT-konklusioner.

BAT-konklusionerne omfatter visse industrielle aktiviteter, der er omhandlet i nr. 4.2, litra a) og c), i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), nemlig fremstilling af chlor-alkali-kemikalier (chlor, brint, kaliumhydroxid og natriumhydroxid) ved elektrolyse af brine.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.