Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor

StatusSidste revision
BAT-konklusioner offentliggjort2016

BAT-konklusionerne af 30. maj 2016 blev offentliggjort d. 9. juni 2016, og de berørte virksomheder skal nu have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT-vilkår inden 4 år efter. Det betyder at revurderingen skal være tilendebragt inden d. 9. juni 2020.

BAT konklusion

Gennemførelsesretsakt, der fastsætter BAT-konklusioner for spildevands- og luftrensning og styringssystemer i den kemiske sektor kan ses her.

BAT tjekliste

BAT Tjekliste for spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (revideret 2019).

Her kan du læse det færdige, reviderede BREF dokument (2016).

Anvendelsesområde

BAT-konklusionerne vedrører de aktiviteter, der er omfattet af afsnit 4 og 6.11 i bilag I til Godkendelsesbekendtgørelsen (som er identisk med bilag I til direktiv 2010/75/EU), nemlig:

 — Afsnit 4: Kemisk industri

 — Afsnit 6.11: Uafhængigt dreven rensning af spildevand, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF, og som udledes af et anlæg, der driver virksomhed som omhandlet i bilag I, afsnit 4, til direktiv 2010/75/EU.

Disse BAT-konklusioner omfatter også kombineret behandling af spildevand med forskellig oprindelse, hvis den væsentligste forureningsbelastning stammer fra aktiviteter, der er omhandlet i bilag I, afsnit 4, til Godkendelsesbekendtgørelsen.

Se en nærmere beskrivelse af de omfattede aktiviteter i BAT-konklusionerne.

Orientering til kommuner om revurdering af tilslutningstilladelsen

Kommunen skal revurdere virksomhedens tilslutningstilladelse med baggrund i BAT-konklusionen. Læs mere herom i Miljøstyrelsens orienteringsbrev.