Affaldsforbrænding

Status Sidste revision 
BAT-konklusioner offentliggjort3. december 2019

BAT konklusioner 

BAT-konklusionerne for virksomheder, der forbrænder affald, medforbrænder affald og/eller behandler slagge fra affaldsforbrænding blev offentliggjort 3. december 2019.

De berørte virksomheder skal have revurderet sine miljøgodkendelser og tilslutningstilladelser for spildevand og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter.

Det betyder, at revurderingen skal være tilendebragt og evt. ændringer på virksomheden, herunder nye vilkår til egenkontrol som følge af BAT-konklusionerne, skal være gennemført senest 3. december 2023.

Se BAT-konklusionerne her.

BAT-konklusionerne består af BAT-konklusioner, der gælder for både forbrænding og slaggebehandling, og af BAT-konklusioner, der alene gælder for henholdsvis forbrænding og slaggebehandling. Miljøstyrelsen har derfor lavet 2 BAT-tjeklister.

Link til BAT-tjekliste for forbrænding

Link til BAT-tjekliste for behandling af slagge

BREF-dokumentet

Her kan du læse det færdige, reviderede BAT-Referencedokument (BREF-dokument) på engelsk.