Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nyheder

Følg os

Facebook    LinkedIn    Twitter    Instagram   Youtube

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Foto: Forældre og børn omkring bålsted

Borgerindgang

Find råd og tips til en miljøvenlig hverdag og en aktiv fritid i naturen

Eksempel på Natura 2000 område

Justering af Natura 2000-områdegrænser

De justerede Natura 2000-områdegrænser er i offentlig høring i perioden 28.09.2017 til 3.01.2018. Se forslaget og send dit høringssvar

 

Billede af Lien Fosdalen

Fredninger

Der er aktuelt fokus på de fredede områders betydning for naturen, men fredninger kan også have andre formål.

Se jagttider for 2017 og 2018

For fugle og dyr - der må jages - er der fastsat jagttid nogle måneder hvert år, hvor jagten ikke skader yngelplejen eller dyrenes parring 

Link til information om affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet

Brug affaldshierarkiet og få den miljømæssigt bedste løsning til dit affald

Cirkulær virksomhed

Få redskaber til cirkulær økonomi i din virksomhed