Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Nyheder

Følg os

           

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Borgerindgang

Borgerindgang

Find råd og tips til en miljøvenlig hverdag og en aktiv fritid i naturen

Skovbillede

Turbo på tilskud til urørt skov

Ny tilskudsordning gør det mere attraktivt for private skovejere at lade skov med store naturværdier stå urørt.

tog

Kortlægning af støj

Støj-Danmarkskortet giver et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder.

Fuldskala-gyldenris-invasion

Ny handlingsplan for invasive arter

Indeholder 36 konkrete handlinger, herunder udvidede muligheder for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. 

1920vandetfralandet

Sådan må du bygge ved sø og å

Nye regler om sø- og åbeskyttelseslinjen gør det nemmere at lave terrasser og andet småbyggeri nær vandløb og sø.

undefined

Tænk før du sprøjter

Du kan gøre meget for at forebygge mod ukrudt og skadedyr i haven. Hvis du sprøjter, kan du vælge klar-til-brug sprøjtemidler - til glæde for dig selv og miljøet