Affaldskampagne 1170-659

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det direkte til forbrænding. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere. Gå til kendditaffald.dk

kemikalieindsatsen

Indsatsen sætter blandt andet fokus på produkter til børn og unge og et nyt kemikalieforum bliver oprettet for at sikre dialog, videndeling og samarbejde på området. Læs mere på kemikalieindsats.dk

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler.

Nyhedsabonnementer

Miljønyheder

Få dem på mail

Publikationer

Publikationer

Faglige publikationer

Hverdagskemi 1170-659

Kampagneoversigt

Miljøstyrelsens kampagner.