Iltsvind

Udbredelsen og styrken af iltsvind i de danske farvande undersøges hvert år fra juni til november.

Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind i danske fjorde, kystvande og åbne havområder som en del af NOVANA - Det nationale overvågningsprogram.

Miljøskibenes målinger af iltindhold de seneste 14 dage offentliggøres i udgangspunkt hver fredag eller mandag i ugerne 26 til 49.

Se de seneste iltmålinger i perioden 4. december - 15. december.

Hvert år i slutningen af august, september, oktober og november udkommer en iltsvindsrapport baseret på data fra Miljøstyrelsens overvågning samt data fra svenske og tyske myndigheder. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitet.

Læs den seneste rapport: Iltsvind i danske farvande 22. september – 26. oktober 2023

Læs mere om iltsvind på DCE's hjemmeside

Hvordan opstår iltsvind?

Spørgsmål og svar om iltsvind

Tidligere kort over iltmålinger i danske farvande:

Tidligere rapporter om iltsvind i danske farvande: