Jordskred i Randers

Få svar på spørgsmål om jordskredet i Randers. Miljøstyrelsen har samlet svar på de spørgsmål, som er relevante i forhold til jordskredet i Randers. Se herunder på siden.

Der er mange spørgsmål i forbindelse med jordskredet i Randers, som både borgere, lodsejere, medier og andre berørte er interesserede i at få svar på. Miljøstyrelsen vil løbende bringe svar her.

Q&A om jordskred i Randers

Tilsynsnotater for Ølst

Nedenfor finder du de tilsynsnotater, som Miljøstyrelsen har udarbejdet.