Jord

Jordforureningsloven skal sikre kortlægning og oprydning samt rådgivning om anvendelse af forurenede arealer.