Forurenede grunde

Samlet var der ved udgangen af 2020 registreret cirka 38.500 forurenede eller muligt forurenede lokaliteter hos regionerne.

  • 18.659 lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvilket svarer til, at der er kendskab til aktiviteter på lokaliteten, der muligvis kan have forårsaget jordforurening.
  • 19.774 lokaliteter er helt eller delvist kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvilket svarer til, at der er konstateret jordforurening på lokaliteten.

Der er tale om et bredt spektrum af forureningskilder. Benzin- og servicestationer og andre aktiviteter med olie/benzin udgør sammen med renserier de største grupper, som er årsag til kortlægning på V2.

Er din grund forurenet?

Hvis man ønsker at finde oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet kan man henvende sig til regionen, da det i Danmark er regionerne, der kortlægger forurenede arealer. Det er også en god ide at kontakte kommunen, hvis man ønsker at vide mere om en ejendom, fx om der tidligere har været aktiviteter på grunden, der muligvis kan have forurenet.

Data kan findes på Danmarks Miljøportal 

Regionernes årlige indberetninger om den offentlige forureningsindsats

Miljøstyrelsen følger myndighedernes administration af loven.

Regionsrådene skal afgive en årlig indberetning til Miljøstyrelsen om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter, m.v. for de kommende år. Regionernes indberetning skal indeholde oplysninger om jordforurening, uanset tidspunktet for den skete forurening eller hvordan forureningen er sket, og uanset om det er en punktkilde eller en diffus kilde.