Informationsmateriale om lettere forurenet jord

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet: En hverdag med jord i byen - gode råd.

Kommuner kan frit downloade informationsmaterialet og/eller pjecen til egen brug. Pjecen og informationsmateriale er forberedt sådan, at du kan lægge det på kommunernes hjemmeside og tilpasse materialet efter kommunens behov. Du kan også printe pjecen ud på egnet papir og stemple den på bagsiden med kommunens stempel, hvorefter den kan omdeles til kommunens borgere.

En hverdag med jord i byen - Gode råd

Børn elsker at lege med jord, men mange steder i Danmark er jorden lettere forurenet. Som udgangspunkt er byzonen fra den 1. januar 2008 områdeklassificeret som lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Lettere forurenet jord er ikke så forurenet, at du skal fjerne den. Men der kan være god grund til, at du tager nogle enkle forholdsregler. Børn er særligt følsomme over for forurening. Hvis du har små børn eller arbejder med børn, bør du derfor følge en række enkle råd for bedst muligt at undgå at blive påvirket af forureningen.

Informationsmaterialet henvender sig først og fremmest til forældre, men også andre, fx personale i børneinstitutioner og ejendomsfunktionærer, vil kunne finde gode råd og svar på spørgsmål.