Værktøjer til vurdering af jord

Miljøstyrelsen udvikler og anvender forskellige redskaber til at vurdere en jordforurening og dens oprydningsmuligheder.

IT-værktøjet anvendes til at vurdere, om forureningsstoffer, der udvaskes fra forurenet jord, udgør en risiko for at skade overfladevand eller naturområder.