Informationsmateriale om jordflytning mv.

Ved områdeklassificeringens ikrafttræden 1. januar 2008 blev anmeldepligten ved flytning af jord (jordforureningslovens § 50) udvidet til de områdeklassificerede områder.

Jordflytningsbekendtgørelsen kan læses på retsinformations hjemmeside.

Orienterende tekst

Miljøstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra KL, Dansk Byggeri og Dansk Transport og Logistik fået udarbejdet materiale, som kommunerne kan vælge at benytte i forbindelse med orientering af (særligt de) erhvervsmæssige ”jordflyttere”.

Materialet består af orienterende tekster til brug på fx kommunens hjemmeside.

De orienterende tekster indeholder blandt andet en række hyppigt stillede spørgsmål til jordflytningsreglerne med tilhørende svar og en vejledning til anmeldeskemaet, som KL har udformet. Se den orienterende tekst nedenfor eller hent den her.