Støtte og oprensningsordninger

Miljøstyrelsen har ansvaret for følgende tilskudsordninger til forskellige former for aktiviteter inden for jordforureningsområdet

Danish Soil Partnership

Partnerskabet har til formål at mobilisere og samle aktørerne indenfor jordforureningssektoren med henblik på at skabe synergi, udvikle miljøeffektive løsninger og skabe grundlag for øget eksport af teknologier til jordrensning til et voksende globalt marked. 

Partnerskabet er ikke en støtteordning, men der er bl.a. mulighed for at blive vidende om støtte- og finansieringsmuligheder på jordforureningsområdet.  

Læs mere om partnerskabet